این ، یک سیستم انکد کننده خیییلی پیشرفته هست که تا الان من دیکدری براش پیدا نکردم.